1. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2013 r.

W ramach pierwszej edycji programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” przekazaliśmy 1% wartości sprzedaży gum marki Orbit w czerwcu i lipcu 2013 roku.

5 805
dzieci, które skorzystały
z przeglądów dentystycznych
47 000
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

771 590 zł
Mapa województw 2013

Zobacz podsumowanie
naszego programu:

Podsumowanie programu

Zobacz galerię

2. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2014 r.

W ramach drugiej edycji programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” w czerwcu i lipcu 2014 roku również przekazaliśmy 1% wartości sprzedaży gum marki Orbit.

8 595
dzieci, które uczestniczyły
w przeglądach stomatologicznych
91 976
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

839 654 zł
Mapa województw 2014

Zobacz podsumowanie
naszego programu:

Podsumowanie programu

Zobacz galerię

3. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2015 r.

Wrigley przekazał w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy“ 1% wartości sprzedaży gum marki Orbit w Polsce w czerwcu i lipcu 2015 r.

10 500
dzieci, które uczestniczyły
w przeglądach stomatologicznych
100 000
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

764 000 zł
Mapa województw 2015

Zobacz podsumowanie
naszego programu:

Podsumowanie programu

Zobacz galerię

4. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2016 r.

W ramach akcji przekazaliśmy 1% z zakupu dowolnego opakowania i smaku Orbit na przeglądy dentystyczne i lekcje o higienie jamy ustnej dla dzieci w wieku 5-13 lat. Zebraliśmy wspólnie 787 346 zł. Podczas czwartej edycji programu przeprowadziliśmy przeglądy stomatologiczne wśród 10 165 dzieci w wieku 5-13 lat. Ponadto w ramach programu do końca roku szkolnego 2016/2017 odbywały się zajęcia edukacyjne, w których udział wzięło łącznie 100 000 dzieci.
W ramach czwartej edycji akcja profilaktyczna objęła następujące województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, śląskie, opolskie.
10 165
dzieci, które uczestniczyły
w przeglądach stomatologicznych
100 000
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

787 346 zł
Mapa województw 2016


Zobacz podsumowanie
czwartej edycji naszego programu:

Podsumowanie czwartej edycji programu

Zobacz galerię

5. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2017 r.

W ramach V edycji, z bezpłatnych przeglądów dentystycznych skorzystało 11 585 dzieci, a z lekcji o prawidłowej higienie jamy ustnej około 100 000 dzieci. Na ufundowanie działań profilaktycznych przekazaliśmy 1% zysku ze sprzedaży gumy Orbit w czasie trwania akcji. Zebraliśmy wspólnie 795 736 zł.
V edycja objęła następujące województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie.
11 858
dzieci, które uczestniczyły
w przeglądach stomatologicznych
100 000
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

795 736 zł
Mapa województw 2017


Zobacz podsumowanie
piątej edycji naszego programu:

Podsumowanie piątej edycji programu

6. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2018 r.

W ramach VI edycji z lekcji o prawidłowej higienie jamy ustnej skorzystało blisko 100 000 uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Na ufundowanie działań profilaktycznych przekazaliśmy 1% zysku ze sprzedaży gumy Orbit® w okresie październik – listopad 2018 r. Zebraliśmy wspólnie 707 000 zł

Lekcje zostały zrealizowane
w

776
szkołach
4 700
klasach I–VI

Dzięki Waszemu wsparciu na realizację
VI edycji programu przekazaliśmy

707 000 zł
Mapa województw 2018
VI edycja „Dziel się Uśmiechem” objęła blisko 100 000 dzieci z całej Polski