1. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2013 r.

Wrigley przekazał w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy“ 1% wartości sprzedaży gum marki Orbit w Polsce w czerwcu i lipcu 2013 r.

5 805
dzieci, które skorzystały
z przeglądów dentystycznych
47 000
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

771 590 zł
Mapa województw 2013

Zobacz podsumowanie
naszego programu:

Podsumowanie programu

Zobacz galerię

2. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2014 r.

Wrigley przekazał w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy“ 1% wartości sprzedaży gum marki Orbit w Polsce w czerwcu i lipcu 2014 r.

8 595
dzieci, które uczestniczyły
w przeglądach stomatologicznych
91 976
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

839 654 zł
Mapa województw 2014

Zobacz podsumowanie
naszego programu:

Podsumowanie programu

Zobacz galerię

3. edycja
Podsumowa­nie akcji w 2015 r.

Wrigley przekazał w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy“ 1% wartości sprzedaży gum marki Orbit w Polsce w czerwcu i lipcu 2015 r.

10 500
dzieci, które uczestniczyły
w przeglądach stomatologicznych
100 000
dzieci wzięło udział w lekcjach dbania
o zdrowy uśmiech

zebraliśmy wspólnie:

764 000 zł
Mapa województw 2015

Zobacz podsumowanie
naszego programu:

Podsumowanie programu

Zobacz galerię